Repair, Redesign, Remake!

Fra den 3. til den 10. august inviteres alle til kreativ eksperimenteren med teknologi i det midlertidige Makerspace etableret i en container på havnepladsen i Nyborg Læs mere om projektet og se aktuelle åbningstider! Besøgende bliver engageret i aktiviteter hvor de får mulighed for at lære ’nye’ teknologier og udfolde sig kreativt i i skabende...

Workshop for lærerstuderende

100 lærerstuderende er på 1,5 time blevet introduceret til FabLab/Making i skolen. De studerende arbejdede hands-on med enten Ozobots, vinylskæring, Micro:Bit samt en designudfordring løst med pap og littleBits. Introduktionen indeholdt også en overordnet præsentation af FabLab og FabLab@School konceptet, eksempler fra underviseres praksis og en opsummering, hvor deltagerne fortalte om hvad de havde...

Bookable Modular Furniture

License Bookable Modular Furniture is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. If you publish your version of Bookable Modular Furniture, both commercially and non-commercially, you are obliged to give credit to Claus Nicolaisen and link to this website: https://macosh.net/bookable-modular-furniture/.  I will be excited to follow the spread of the design –...

Udbredelse på skolen

På denne workshop udvikler deltagerne en plan for – med hvad, med hvem og hvordan de vil udbrede FabLab-/makeraktiviteter på deres skole. Sammen med Anita og Anette fra mindthefuture gennemførte  vi en reduceret version af workshoppen (2t) på den årlige FabLearnDK konference, med det overordnede tema: Computational Empowerment i Læringsfællesskaber. Workshoppen er målrettet teams...

Designudfordring til Rosborg Gymnasium

Workshoppen introducerer elever og lærere til undervisning, der integrerer designtænkning, digital fabrikation og programmering i løsning af en designudfordring. Opdelt i teams med ansvar for designledelse, formgivning og elektronikdesign har eleverne udviklet et apparat, der kan mål transparens af en væskeprøve. Workshoppen faglige integration kan justeres afhængig af, hvilke væske man ønsker at måle...

Scroll to top