Nye teknologier - nye pædagogiske spørgsmål?

Samfundsudviklingen medfører behov for nye didaktiserede processer

Digitaliseringen fremmarch

Siden den første computeres tilblivelse er der sket en enorm demokratisering i udbredelse af teknologier. Mange mennesker ejer i dag computere,  mobiltelefoner og en lang række andre 'smarte' teknologiske apparater. Tilbage i 1965 præsenterer Electronics Magazine, hvad der sidenhen bliver beskrevet som Moores Lov, der karakteriserer den ekspotentielle teknologiske udvikling som er blevet realiseret siden da.

Udbredelse af teknologier

Gennem de seneste år har denne udvikling ført til en demokratisk udbredelse af af microcontrollere, robotter og  digitale fabrikationsteknologier. Teknologier der har bredt sig fra dedikerede 'nørder' helt ind i grundskolen. Digitaliseringen er kommet for at blive, hvorfor der også er behov for at forholde sig til dem i uddannelsesmæssige sammenhænge.

Didaktiske overvejelser

På de følgende sider skitseres en række overvejelser, man som underviser kan gøre sig når man ønsker at integrere designtænkning, digital fabrikation og programmering i undervisningen.

Didaktiserede processer

Hvorfor inkludere designtænkning, digitale fabrikationsteknologier og programmering i undervisningen?

DESIGNPROCES

Som en undervisningsmetode:

  • Mange 'rigtige' løsninger
  • Fremmer kreativitet
  • Udvikler evne til at tænke kritisk
DIGITAL FABRIKATION

Som et undervisningsmateriale:

  • Skaber med digital teknologi
  • Motiverer og giver ejerskab
  • Udvikler teknologiforståelse
PROGRAMMERING

Som kobling mellem digital & fysisk:

  • Registrerer input og kontrollerer output
  • Reducerer abstraktionslag
  • Udvikler forståelse for det bagvedliggende

GÅ PÅ OPDAGELSE...

Billederne nedenfor fører til undersider, hvor man kan læse mere om didaktiserede processer.

Designproces

Digital Fabrikation

Programmering