MACOSH's MEDLEMSKATEGORIER

Som en medlem af MACOSHs netværk, kan du være med til at fremme innovation gennem udbredelse af designtænkning, digital fabrikation og/eller programmering.

MAKER

Du søger og deler inspiration:

 • For alle interesserede
 • Opret din profil
 • Chat med medlemmer
CONSTRUCTOR

Du hjælper andre i gang:

 • For erfarne makere
 • Opret egne projekter
 • Bliv workshop-hjælper
SHARER

Du faciliter processer:

 • For maker-undervisere
 • Inviteres til netværksdage
 • Bliv workshop-ansvarlig
PARTNER

Du præger dagsordenen:

 • For særligt engagerede
 • Få strategisk indflydelse
 • Prioritet ved opgavefordeling

NETVÆRKETS OPBYGNING

MACOSH.net sigter mod at opbygge en netværksorganisation med alle nødvendige kompetencer for at fremme innovation gennem udbredelse af designtænkning, digital fabrikation og programmering. Dette inkluderer selvfølgelig kompetencer i relation til FabLab-/making-aktiviteter men også nødvendige kompetencer for at sikre succesfuld udbredelse til større organisatoriske kontekster som for eksempel uddannelsesinstitutioner, andre dele af den offentlige sektor og private virksomheder.

Opgaver:

Alle interesserede er velkommen til at tilmelde sig MACOSH.net - og alles bidrag har betydning for netværkets udvikling. For at sikre kvalitet i netværkets opgaveløsning er der etableret ovenstående kategorier, der groft skitserer hvordan medlemmerne bidrager.

Den progressive sammenhæng mellem de forskellige kategorier bidrager til etablering af en skalerbar netværksorganisation, der MACOSH.net i stand til at løse alle opgavetyper.

 

 

MIT NETVÆRK...

Du kan bruge bilelderne nedenfor til at navigere til din profil, dine indlæg eller siden med netværkets medlemmer.

Min profil

Mine indlæg

Medlemmer